När du genomför ett köp eller registrerar medlemskap hos Miss Fancy, eller att du kontaktar oss via epost insamlas personuppgifter för behandling. De uppgifter som samlas in är enligt respektive formulär. Personuppgiftsansvarig är Miss Fancy och du når oss här:

Miss Fancy AB
Rutger Fuchsgatan 5, 116 67 Stockholm
epost: [email protected]
telefon: 0769417246

Ändamålet med behandlingen är att administrera ditt medlemskap, dina eventuella rabatter, beställningar, bokade tider, att besvara frågor eller kommunicera med dig gällande annan information.

Genom att du själv genomför ett köp eller registrerar medlemskap samtycker du till vår behandling.

Mottagarna som tar del av dina uppgifter är vi på Miss Fancy AB och våra biträden Sebastian Dahlström, webbansvarig, Binero AB avseende drift av hemsidan. Genom att genomföra ett köp, registrera medlemskap eller kontakta Miss Fancy samtycker du till att Miss Fancy i förekommande fall lämnar ut dina personuppgifter till ovannämnda biträden och mottagare.

Vi behåller dina uppgifter så länge du är registrerad medlem eller så länge vi har kvarvarande hantering av dina uppgifter med anledning av beställningar, exempelvis hantering av olevererade produkter. Om du endast genomfört ett köp behåller vi dina uppgifter i två veckor efter färdigbehandlad beställning.

Du har rätt till tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig eller att invända mot behandling samt rätten till dataportabilitet. Du kan även inge klagomål till tillsynsmyndighet, i det här fallet Datainspektionen.